Eksempler på tidligere løste opgaver

Rekruttering på alle niveauer, primært IT-specialister, salg og marketing medarbejdere, ledere / mellemledere, samt håndværksrelaterede stillinger. (+500)

Coaching og rådgivning (forretningsorienteret)

Forretningsudvikling, forretningsplaner, strategiudvikling og implementering

Outplacement og 2. aktøropgaver (+2000)

Projektledelse

E-learning, selvevaluerende produkttræningprogrammer med speak

Organisationsudvikling

Teambuilding, outdoor/indoor forløb, både som ren relationsopbygning og relateret til konkrete udfordringer i forhold til f.eks. strategier med mere

Testning, Thomas Int(DISC), Belbin, med flere (+1000)

Salg & markedsføring, af servicevirksomheder


Konflikthåndtering


Stresshåndtering

Faglærer, vejleder i Sortsmanagement, Sportsøkonomi , tværgående afleveringsprojekter, og Bach hovedopgaver mm (Professionsbachelor)


Relocation og anden Facility Management-service. Dvs. bygningsdrift, typisk indretning, flytninger, rengøring, men også catering, sikkerhed, postomdeling mm. 


Nogen erfaring med udbud og licitationsbesvarelser, samt gennemarbejdelse af marketingmaterialer.


Kurser, seminarer og undervisning i salg, arbejdsmiljø, kommunikation, samarbejde, jobsøgning,
re-integration og kompetenceafklaring af veteraner, træner-udd. mm.

APV - fysisk som psykisk arbejdsmiljø vurdering og udvikling

Personaleadministration: Løn, kontrakter, ansættelser, afskedigelser, MUS systemer, personalehåndbog

Undervisning på grundlæggende elementer af ledelse i praksis (akademi-niveau)

Comments